toiminnallista vuotta 2018

Tule mukaan Lohikosken Eläkkeensaajien toimintaan!

Kerhopäivän voi aloittaa vaikka lauluesityksellä!

Tervetuloa Lohikosken Eläkkeensaajien kotisivuille. Yhdistyksemme kuuluu EKL:n Eläkkeensaajien Keskusliitto ry valtakunnalliseen järjestöön.

Yhdistyksemme on perustettu 27.2.1979 Lohikosken Sosialidemokraattien aloitteesta. Kiitos Yhdistyksemme perustamisesta kuuluu pienelle ryhmälle aktiivisia eläkeläisiä, sekä kansanedustaja Juhani Surakalle, jotka yhdessä katsoivat että Lohikoskella tulee olla myäskin oma eläkeläisyhdistys.

Yhdistys perustettiin järjestämään jäsenistölleen ohjelmallisia kokouksia, askartelutilaisuuksia ja retkiä. Lisäksi nähtiin tärkeänä antaa jäsenistölle neuvoja ja valistusta ajankohtaisista ja kiinnostavista asioista.

Jäseniä yhdistyksessämme on tällä hetkellä yli 60.

Haluamme tuoda Lohikoskella, Heinälammella, Tuohimutkassa, Tourulassa ja muuallakin Jyväskylässä asuville mahdollisuuden mukavaan yhdessäoloon.

Yhdistys järjestää kerhotoimintaa, retkiä ja teatterimatkoja

Pelaamme erilaisia pelejä: boccia, pölkkyä ja pienimuotoista jumppaa

Ulkomaanmatkoja on tehty yksin ja yhdessä Lohikosken Sosialidemokraattien kanssa.

Kerholaiset kokoontuvat joka maanantai kello 12.00 Kolikkotuvalle Kolikkotie 2. C

                  Olet tervetullut mukaan!

 

EKL:n Johtohenkilöitä!

EKL:n 50 -vuotisjuhlakuvassa puheenjohtaja Matti Hellsten ja valtuuston puheenjohtaja Arja Ojala

 

 

Tämä on EKL

Eläkkeensaajien Keskusliitto on jäsenyhdistystensä valtakunnallinen keskusjärjestö. Liitto on perustettu vuonna 1962.

Järjestörakenne

Eläkkeensaajien Keskusliittoon kuuluu yli 350 yhdistystä, joista valtaosa toimii yhden kunnan tai kunnanosan alueella. Lisäksi liitolla on lukuisia ammattialakohtaisia yhdistyksiä, joiden jäseniä yhdistää sama ammattiala tai työpaikka. Tällaisia yhdistyksiä on mm. hotelli- ja ravintola-alalla, valtion työntekijöillä, metallityöntekijöillä ja kirjatyöntekijöillä.

Alueellisella tasolla toimii 15 piirijärjestöä, joihin paikallisyhdistykset kuuluvat. Näistä piirijärjestöistä 14 on suomenkielisiä, joiden toiminta-alueena on vaalipiiri. Yksi piirijärjestöistä on koko maan kattava ruotsinkielinen piiri (PCF:s Svenska Distrikt).

Hallinto

Liiton ylin päättävä elin on liittokokous, joka kokoontuu joka kolmas vuosi. Yhdistykset lähettävät sinne edustajan jäsenmääriensä suhteessa.

Liittokokousten välisenä aikana valtuusto käyttää ylintä päätäntävaltaa. Valtuustoon kuuluu liittokokouksen valitsemina puheenjohtaja ja 32 jäsentä, joiden joukosta liittokokous valitsee kaksi varapuheenjohtajaa. Valtuuston puheenjohtajana 2011 - 2014 toimii Arja Ojala.

Liiton hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 15 jäsentä. Liiton puheenjohtajana toimii 2011 - 2014 Matti Hellsten. Hallituksen työvaliokunnan muodostavat Matti Hellsten, Simo Paassilta, Kaija Haajanen, Pirkko Oksa ja liiton toiminnanjohtaja Timo Kokko.

Seniorilomat

Eläkkeensaajien Keskusliitto omistaa Seniorilomat Oy:n, joka ylläpitää toimintaa EKL:n Virroilla sijaitsevan Rajaniemen ja Keiteleellä sijaitsevan Keitelerannan lomakodeissa sekä Helsingissä Käpylän Työväentalossa.

Ykkösmatkat

Ykkösmatkat myy Seniorilomat Oy:n matkoja. Eläkkeensaajien itsensä omistamia matkatoimistoja on Euroopassa Ykkösmatkojen lisäksi ainoastaan Itävallassa ja Ruotsissa.

 

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ HYVÄSSÄ SEURASSA - EKL ry